Min tilgang

Mit udgangspunkt er, at alle forældre ønsker det bedste for sit barn. Vi kan alle opleve, at det at være forælder er enormt udfordrende.

Målet er ikke at være den perfekte forælder, men en god forælder, hvor hverdagen opleves mere glædesfyldt end problematisk.

Jeg lyser på det som fungerer godt, så forældrene får lyst til at gøre mere af det. 

Samtidig vil forældrene få nye redskaber til, hvordan man håndterer, på en god måde, de udfordringer man står i, således barnets tryghed og udvikling understøttes.

Udfordringer og succes ligger i samspillet mellem mennesker. Jeg hjælper forældrene til en større forståelse af barnets indre liv, adfærd og perspektiv.   

Ved at forældrene anvender deres forståelse og viden omkring børns udvikling, adfærd og følelser, vil forældrene få et større forståelse for familiens udfordringer og hermed lette samarbejdet med barnet.

Når der arbejdes med samspillet mellem barnet og forælder, er man således nødsaget til at forholde sig både til sin egen - og barnets gøren og væren.   


Jeg henvender mig til børnefamilier- med børn i

alderen 0-6 år.


Mere om mig, under fanen "Mere".