Individuel vejledning

Vejledning med udgangspunkt i den problemstilling familien ønsker hjælp og støtte til. 

1½ times observation i hjemmet og efterfølgende målrettede vejledninger,

Jeg anbefaler minimum 3 vejledninger af 1 times varighed efter observationen i hjemmet.

Forløbets længde aftales individuelt.  

Vejledninger foregår i familiens hjem. Mandag til torsdag i tidsrummet 17-21.