Gruppevejledning

Formålet med gruppevejledninger er, at forældrene kan dele viden og erfaring samt supplere og støtte hinanden i processen.

Der veksles mellem teori, refleksioner og film med udgangspunkt i de problemstillinger familierne bringer ind i vejledningerne. 


Forældrene oplever at: 


*få bedre og flere handlekompetencer.  

*blive mere sikre i forældrerollen. 

*få en større forståelse for sit barns indre liv. 

*blive tydeligere forældre. 

*få en bedre forældre-barn-relation, og derigennem styrke samarbejdet tilbarnet.


Holdene består af 3-4 familier, hvor enten begge forældre eller den ene forælder deltager.

Forløbet strækker sig over 6 vejledninger en ugentlig hverdagsaften i tidsrummet kl. 19-20.30.

Forældrene får et fællesskab, hvor man ikke føler sig alene om sine udfordringer.