Telefon: +45 42211307 Email: info@familievejleder.dk

Teoretisk og metodisk
Jeg arbejder ud fra et helhedssyn og med anerkendende tilgang. Teoretisk, tager jeg udgangspunkt i den systemisk-narrative tænkning.


Systemisk og narrativ tilgang

Den måde jeg arbejder på, tager afsæt i den systemiske tænkning; det at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Den systemiske tænkning interesserer sig for, hvordan hvert enkelt menneske skaber mening og forståelse i sin oplevelse af verden, ud fra en forståelse af, at hvert enkelt menneske er en del af større systemer.


I stedet for at fokusere på problemer med et enkelt individ, forstås problemer således i sammenhæng med andre mennesker. Det kan være yderst effektfuldt at inddrage familie og andre relevante netværkspersoner, når man ønsker at skabe forandring og udvikling. Når man tænker systemisk, mener man at alle i et (familie)system påvirker hinanden gensidigt. Det betyder, at hvis du selv ændrer noget ved din måde at agere på, vil dette altid påvirke det ”system” du er en del af.
Narrativ tænkning udspringer af den socialkonstruktivistiske teori og vægtlægger, at vi som individer og grupper/familier, skaber og konstruerer vores egen virkelighed i fortællinger, som er meningsskabende for den enkelte, hele livet igennem.
Med udgangspunkt i den narrative tilgang, holdes der fokus på, hvor betydningsfuldt det er, hvordan vi taler til, og om, hinanden. Det betyder, at man betragter det enkelte menneske som aktør i sit eget liv, fremfor som offer. Det tilstræbes at etablere andre og mere positive fortællinger om den enkeltes liv, samt at arbejde med en eksternaliserende tilgang.


Personen ER IKKE problemet- Problemet, ER problemet.
Når man eksternaliserer, så adskiller man problemet fra personen eller adfærden, som problemet knytter sig til. Sagt med andre ord, stiller man sig over, uden for, eller ved siden af problemet.
Ved at indtage nye positioner end den man som udgangspunkt havde, åbner man op for andre muligheder for at tale om en problemstilling. Det at adskille problem og person, vil ofte have en konfliktnedtrappende og konfliktforebyggende virkning, fordi man får mulighed for at se sig selv og andre i nye perspektiver.
Den systemiske og narrative tilgang danner en overordnet ramme for den måde, hvorpå jeg møder mennesker, der har behov for min hjælp. Alle mennesker har erfaringer, håb og drømme.
Det er min opgave, med nysgerrighed, at se ind bag problemet og støtte den, eller de hjælpsøgende i at finde ”sprækkerne” i deres fortællinger.
Min opgave er at støtte den enkelte /familien, i at skabe nye systemer, nye fortællinger og begynde at skabe erfaringer med, at de kan lykkes og synliggøre de allerede eksisterende kvaliteter, fremfor at definere sig selv og sit liv med sine problemer.
Jeg arbejder på at skabe tillidsfulde relationer, hvor jeg bruger en mestringsfokuseret kommunikation. Det kan medvirke til en mere nuanceret identitet og selvforståelse hos den enkelte/familien. Det handler om at sætte spot på det man lykkes med, det man ønsker mere af – samtidigt med min kontinuerlige opmærksomhed på det som der er behov for hjælp til at håndtere.

Har du spørgsmål?

Ring på +45 42211307
Skriv til info@familievejleder.dk
eller udfyld kontakt formular og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Close Menu