Telefon: +45 42211307 Email: info@familievejleder.dk

Støtten kan være i form af:
• Råd og vejledning- sparring ift. dagligdags udfordringer, hjælp og inspiration til ny struktur og forbedret kommunikation i hjemmet.
• Samtaler med barnet / den unge og med jer som forældre
• Vejledning og rådgivning i forbindelse med ubalancer i familiedynamikken, opstået i kølvandet af kriser, f.eks. skilsmisse, stress, forælders misbrugsproblemer, sygdom mv.
• Afklarende- motiverende samtaler, fra enkelte gange – til forløb henover en længere periode.
• Mentorordning, til børn og unge, der i en periode har behov for et løft.
• Hjælp med forberedelse, forud for betydningsfulde møder, samt bisidning.
• Hjælp til at kortlægge og inddrage jeres netværk, eller arrangere et familieråd.
Alt sammen tilrettelagt efter jeres aktuelle behov.
Ovenstående er eksempler, spørg gerne til muligheder udover det nævnte.

Sådan foregår det, når du henvender dig

Når du henvender dig, vil jeg foreslå, at vi mødes til en forsamtale af 1- 1 1/2 times varighed, som efter ønske, foregår hos mig, eller hjemme hos dig. Ved samtalen afklarer vi i fællesskab, hvad det er I har brug for hjælp til og hvad jeg kan imødekomme.

Ved samtalen drøfter vi også relevant omfang og varighed af hjælpen. Det er naturligvis en foreløbig vurdering og I kan til enhver tid ændre på det, hvis ikke I føler det har den ønskede effekt, eller I har behov for flere samtaler end I regnede med. Derfor er den løbende evaluering vigtig.

I forløbene kan inddrages elementer fra flere forskellige metoder, tilrettet til den enkelte person -eller families behov og den aktuelle problemstilling.

Vi samarbejder om at lave en plan, med både kort- og langsigtede mål, for at gøre forløbet så målrettet, mod den ønskede forandring, som muligt. Der følges op og evalueres, undervejs og i slutningen af et forløb.

Alle henvendelser og samtaler, er naturligvis underlagt tavshedspligt- og ved eventuelt behov for henvendelse til andre personer eller instanser, vil dette til enhver tid foregå, på baggrund af jeres mundtlige eller skriftlige samtykke.

Overvejer I at gøre brug af min hjælp, så tøv ikke med at henvende jer på mail eller telefon, det er ganske uforpligtende.

Henvendelse:
Laila Johansen
Mobil 4221 1307

Har du spørgsmål?

Ring på +45 42211307
Skriv til info@familievejleder.dk
eller udfyld kontakt formular og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Close Menu