Telefon: +45 42211307 Email: info@familievejleder.dk
familievejleder.dk laila johansen

Privat Familievejledning

Jeg tilbyder hjælp og støtte, på konsulentbasis, til børn, unge og forældre, som har sociale og/eller trivselsmæssige udfordringer, som de ønsker hjælp til i privat regi.

Støtten kan f.eks. være i form af:

  • Råd og vejledning- sparring ift. dagligdags udfordringer, hjælp til ny struktur og forbedre kommunikationen i hjemmet.
  • Vejledning i forbindelse med ubalancer i familiedynamikken, opstået i kølvandet af kriser, f.eks. skilsmisse, tab af job, forælders misbrugsproblemer, sygdom mv.
  • Afklarende- motiverende samtaler, fra enkelte gange – til forløb henover en længere periode.
  • Mentor-, kontaktpersonordning, til børn og unge, der i en periode har behov for et løft.
  • Hjælp med forberedelse, forud for betydningsfulde møder, samt bisidning.

Alt sammen tilrettelagt efter jeres aktuelle behov. Ovenstående er eksempler, spørg gerne til muligheder udover det nævnte. 

I forløbene kan inddrages elementer fra flere forskellige metoder, tilrettet til den enkeltes behov og den aktuelle problemstilling. 

Vi samarbejder om at lave en plan, med både kort- og langsigtede mål, for at gøre forløbet så målrettet, mod den ønskede forandring, som muligt. Der følges op og evalueres, undervejs og i slutningen af et forløb. Når du henvender dig, bliver du tilbudt en gratis forsamtale af ca. 1 times varighed, som efter ønske, foregår hos mig, eller hjemme hos dig. Ved samtalen afklarer vi i fællesskab, om jeg kan hjælpe og i givet fald hvordan. Ved samtalen drøfter vi også relevant omfang og varighed af hjælpen.

Alle henvendelser og samtaler, er naturligvis underlagt tavshedspligt- og ved eventuelt behov for henvendelse til andre personer eller instanser, vil dette til enhver tid foregå, på baggrund af dit mundtlige eller skriftlige samtykke.

Overvejer du at gøre brug af min hjælp, så tøv ikke med at henvende dig, det er ganske uforpligtende.

Henvendelse:
Laila Johansen
Mobil 4221 1307

Priser:
Forsamtale- Én gang á 1 time: GRATIS!
Enkeltstående vejledningssamtaler, støttende samtaler og tilsvarende: 675 kr. pr. time, ekskl. moms

Har du spørgsmål?

Ring på +45 42211307
Skriv til info@familievejleder.dk
eller udfyld kontakt formular og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Close Menu